C05_23/23

C05_23/23

Կատալոգի ավարտին
մնաց 0 օր

Գործակից 5.5-6.5

C05_23/23

Կատալոգի ավարտին
մնաց 0 օր
012 35 40 34

Գործակից 5.5-6.5

Գաղտնիություն

Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության կիրառման տիրույթը

Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության կիրառման տիրույթը 

Անձնական տվյալների պաշտպանության ներկայացված Քաղաքականությունը (այսուհետ` «Քաղաքականություն») նախատեսված է տվյալ Քաղաքականության բովանդակությանը վերաբերող տեղեկատվությանը կայքի օգտատերերի համար (այսուհետ` «Օգտատերեր») ։ 

Օգտատերը տեղեկատվությունը ստանում է է տվյալ կայքից կամ այլ կայքերիցբջջային հավելվածներից կամ օգտագործվող այլ ինտերակտիվ միջոցներից։

 Քաղաքականությունում սահմանված կանոնները կարգավորում են, թե ինչպես է «Էյվն Քոսմեթիքս»(ԱՁ Աիդա Գրիգորյան, ՀՎՀՀ 64405628վարվում ցանկացած տեղեկատվության հետորն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով վերաբերում է հաստատված կամ հաստատվող ֆիզիկական այն անձանց՝ (անձնական տվյալների սուբյեկտին), ովքեր միանում են կայքին կամ օգտվում են կայքից՝ կայքի միջոցով ծառայությունների մատուցման նպատակով:

 Օգտատերերը տալիս են համաձայնություն իրենց Անձնական տվյալների մշակմանըորը ենթադրում է ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների ամբողջությունորը վերաբերում է անձնական տվյալների հավաքագրմանըգրանցմանըհամակարգմանըկուտակմանըպահպանմանըճշգրտմանը (թարմացումփոփոխում), քաղվածքինկիրառմանըփոխանցմանը (տարածումներկայացումհասանելիություն), արգելափակմանըհեռացմանըոչնչացմանըավտոմատացման միջոցների կիրառմամբ կամ առանցԱնձնական տվյալների պաշտպանության սույն քաղաքակունթյունը գործում է 2020թմայիսի 15-ից:  

Վերահսկող և մշակող անձիք 

  Օգտատերերը համաձայնում ենոր՝

 • Մինչ կայքից օգտվելը տալիս են իրենց համաձայնությունը քաղաքականության մեջ ներկայացված անձնական տվյալների մշակման եղանակներին 
 • Օգտատերերի անձնական տվյալների մշակումը կատարվում է Էյվն Քոսմեթիքս-ի կողմից 
 • Էյվն Քոսմեթիքս-ը մշակում է օգտատերերի անձնական տվյալները ՝ քաղաքականության հիմքում ընկած սկզբունքների համաձայն:  

Անձնական տվյալների հավաքագրումը՝

Կայքում գրանցվելու պահին տրված համաձայնության հիման վրա օգտատերերը հաստատում են  իրենց համաձայնությունը և տեղեկացված լինելը  սույն Քաղաքականության դրույթներին և Անձնական տվյալների մշակմանը: Այն է՝ 

Տալիս են համաձայնություն անձնական տվյալների մշակմանը  Էյվն Քոսմեթիքսի սերվերներում, անհրաժեշտության դեպքում տալիս են համաձայնություն նաև օգտատերի տվյալների փոխանցմանը Էյվնի արտերկրյա միայն այն սերվերներին, որոնք երաշխավորում են օգտատերերի անձնական տվյալների  պաշտպանությանը և գաղտնիության պահպանմանը։ 

Օգտատերների անձնական տվյալները, որոնք պետք է մշակվեն Էյվն Քոսմեթիքսի օպերատորի կողմից գրանցման և օգտագործման  համար

 • Օգտատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթը (լուսանկարով և գրանցման հասցեով էջերը) կամ ID քարտը։
 • Կապի հաստատման միջոցներ՝ հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե, կայքեր։
 •  Անհրաժեշտության դեպքում հավելյալ տեղեկատվություն, որն Էյվն Քոսմեթիքսը նախապես համաձայնեցնում է օգտատերերի հետ։

 Անձնական տվյալների մշակման նպատակը

 • Էյվն Քոսմեթիքսի կողմից Անձնական տվյալների մշակման հիմնական նպատակը՝ ծառայությունների ապահով և համակարգված մատուցելն է:
 • Կապի ապահովումն օգտատերերի հետ՝ կապված մատուցվող ծառայությունների, ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվությանը։ 
 • Անձնական տվյալների ճշտման, օրինական և գործող լինելու հաստատման համար։   

Էյվն Քոսմեթիքս Օգտատերերի Անձնական տվյալների տրամադրումը

 • Էյվն Քոսմեթիքսը Օգտատերների անձնական տվյալները կարող է տրամադրել միայն պետական իրավասու մարմինների ներկայացրած պահանջի դեպքում։  
 • Օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ սեփականության կամ անվտանգության պաշտպանության նպատակով, կարող է տրամադրել անձնական տվյալներ ծառայությունների մատուցման համար։
 • Երրորդ անձանց (առաքիչ, փոստային առաքիչ) ծառայության մատուցման համար։
 • Իրավապաշտպան, կամ պետական այլ լիազոր մարմինների՝ ի պատասխան քրեական գործերի հետաքննության շրջանակներում տեղեկատվության խնդրանքի, կամ այլ ապօրինի գործունեության, որը կարող է հանգեցնել Էյվն Քոսմեթիքսի կամ օգտատերերի օրենքի առջև պատասխանատվության ենթարկմանը: 

 Հաշիվների պաշտպանությունը

Օգտատերերը կարող են տրամադրել իրենց գաղտնաբառերը կամ անձնական տվյալներն այլ անձանց, գիտակցելով, որ իրենց հաշվից կատարված բոլոր գործողությունների համար միայն իրենք են պատասխանատու: Հակառակ դեպքում արգելվում է Էյվն Քոսմեթիքսի գաղտնաբառը տրամադրել այլ անձանց։ 

 Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության փոփոխությունները 

Էյվն Քոսմեթիքսը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահին փոփոխություններ մտցնել տվյալ քաղաքականությունում` ԱՏ-ի մշակման և պաշտպանության շրջանակներում: Բոլոր փոփոխությունները մեքենաբար ուժի մեջ են մտնում` կայքում դրանց հրապարակման պահից սկսած: Նման փոփոխություններից հետո կայքի հետագա օգտագործումը տեղի է ունենում օգտատերերի համաձայնությամբ: Օգտատերերին խորհուրդ է տրվում պարբերաբար աչքի անցկացնել քաղաքականությունը՝ հատկապես նախքան անձնական տվյալները կայք ուղարկելը:

  Հետադարձ կապը 

 • Էյվն Քոսմեթիքսը պատասխանատու է օգտատերերի բողոքների ընդունման և անձնական տվյալների մշակման գործընթացը կազմակերպման համար:
 • Հարցերի, անձնական տվյալների մշակման վերբերյալ դիտողություններ, ինչպես նաև օրենքով հաստատված իրավունքների իրագործման շրջանակներում՝ անձնական տվյալների գործելու վերաբերյալ հարցումները, օգտատերերը պետք է ուղարկեն` Էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով    avoncosmetics.reg@gmail.com հասցեին՝ գրավոր  կամ բանավոր տեսքով հետևյալ հասցեին` ՀՀ, ք. Երևան, Կիևյան 10/83: 

 Վեճերի լուծման կարգը 

Օգտատերերի և Էյվն Քոսմեթիքսի միջև ծագած հարցերը լուծվում են սույն դրույթում նշված երկու սուբյեկտների միջև կամ իրավասու դատարանի կողմից՝ օրենքին համապատասխան ։